Welcome to Kokuvil கொக்குவில் கிராமம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது.. Kokuvil, Kokkuvil, kokuvil.com

கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி "இந்துக்களின் போர் 2011" வெற்றிக்கிண்ணத்தை சுவிகரித்தது.

Saturday, 03.19.2011, 07:53pm (GMT5.5)

கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி அணியினர் மிக சிறப்பாக விளையாடி "இந்துக்களின் போர் 2011" வெற்றிக்கிண்ணத்தை தமதாக்கி கொண்டனர். 36 ஓட்டங்கள் 1 இன்னிங்கிஸ் வித்தியாசத்தில் யாழ் இந்துக் கல்லூரி அணியினரை வென்று "இந்துக்களின் போர் 2011" இனை கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி வெற்றி கொண்டது.

 

1ம் இன்னிங்ஸ்

கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி 295 /10 , யாழ் இந்துக் கல்லூரி 149/10

2ம் இன்னிங்ஸ்

யாழ் இந்துக் கல்லூரி 149/10

kokuvilhindu.net