Welcome to Kokuvil கொக்குவில் கிராமம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது.. Kokuvil, Kokkuvil, kokuvil.com

கொக்குவிலிலுள்ள ஆலய வருடாந்த முக்கிய திருவிழா விபரங்கள் - 2011
Monday, 03.14.2011, 09:55pm (GMT5.5)

கோயில் கொடி தேர் தீர்த்தம்
1. மணியர்பதி சிவ சுப்பிரமணியர் ஆலயம் 5/3-2011 18/3-2011 19/3-2011
2. வராஹி அம்பாள் ஆலயம் 6/4-2011 14/4-2011 15/4-2011
3. கிருபாகர சிவ சுப்பிரமணியர் ஆலயம் 8/5-2011 16/5-2011 17/5-2011
4. மாத்தனை கந்தசுவாமி ஆலயம் 26/6-2011 6/7-2011 7/7-2011
5. வேம்படி முருகமூர்த்தி ஆலயம் 5/7-2011 13/7-2011 14/7-2011
6. கற்புளத்து மனோன்மணி அம்பாள் ஆலயம் 5/7-2011 14/7-2011 15/7-2011
7. சித்தி விநாயகர் ஆலயம் 4/8-2011 12/8-2011 13/8-2011
8. பொற்பதி விநாயகர் ஆலயம் 29/8-2011 11/9-2011 12/9-2011
9. மஞ்சவனப்பதி முருகன் ஆலயம் 3/9-2011    
10. ஸ்ரீ சாயி துர்க்கா தேவி ஆலயம்      
11. பிடாரி அம்பாள் கோயில்      
12. தலையாளி ஞான வைரவர் ஆலயம்      
13. கோணாவளை வைரவர் ஆலயம்      
14. குளம்பிட்டி முதலியார் கோயில்      
15. ஞான வைரவர் ஆலயம்      
................................................................................... .................... .................... ....................


Sathananthabose Sinniah