Welcome to Kokuvil கொக்குவில் கிராமம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது.. Kokuvil, Kokkuvil, kokuvil.com

கொக்குவில் மஞ்சவனப்பதி முருகன் ஆலய மஞ்சத்திருவிழா - 2010
Friday, 08.20.2010, 02:07pm (GMT5.5)

கொக்குவில் மஞ்சவனப்பதி முருகன் ஆலய வருடாந்த பெருந்திருவிழாவின் மஞ்சத்திருவிழா நேற்று 19ம் திகதி வியாழக்கிழமை மாலை 7 மணிக்கு நடைபெற்றது.
மஞ்சத்திருவிழா புகைப்படம் கீழே
Photos by Vimesh